GRAND I10 HATCHBACK

Grand i10 1.2 MT (base)

350.000.000 đ

Grand i10 1.2 MT

420.000.000 đ

Grand i10 1.2 AT

445.000.000 đ

GRAND I10 SEDAN

Grand I10 sedan 1.2 MT (base)

380.000.000 đ

Grand i10 sedan 1.2 MT

420.000.000 đ

Grand i10 sedan 1.2 AT

445.000.000 đ

ACCENT

Hyundai Accent 1.4 MT Base

426.100.000 đ

Hyundai Accent 1.4 MT

472.100.000 đ

Hyundai Accent 1.4 AT

501.100.000 đ

Hyundai Accent 1.4 AT Đặc Biệt

542.100.000 đ

ELANTRA

Hyundai Elantra 1.6 MT

580.000.000 đ

Hyundai Elantra 1.6 AT 2019

655.000.000 đ

Hyundai Elantra 2.0 AT 2019

699.000.000 đ

Hyundai Elantra Sport 1.6 T-GDI

769.000.000 đ

KONA

KONA 2.0AT TIÊU CHUẨN

636.000.000 đ

KONA 2.0AT ĐẶC BIỆT

699.000.000 đ

KONA 1.6 TURBO

750.000.000 đ

TUCSON

TUCSON XĂNG THƯỜNG

799.000.000 đ

TUCSON XĂNG ĐẶC BIỆT

878.000.000 đ

TUCSON 1.6AT TURBO

932.000.000 đ

TUCSON DẦU

940.000.000 đ

SANTA FE

SANTAFE 2.4 XĂNG

995.000.000 đ

SANTAFE 2.2 DẦU

1.060.000.000 đ

SANTAFE 2.4 XĂNG ĐẶC BIỆT

1.140.000.000 đ

SANTAFE 2.4 XĂNG CAO CẤP

1.185.000.000 đ

SANTAFE 2.2 DẦU ĐẶC BIỆT

1.200.000.000 đ

SANTAFE 2.2 DẦU CAO CẤP

1.245.000.000 đ

SOLATI

HYUNDAI SOLATI 2.5MT

1.080.000.000 đ

HYUNDAI PORTER H150

Porter 150 thùng lửng

432.600.000 đ

Gọi điện thoại