STARGAZER

Stargazer 1.5 AT Tiêu chuẩn

575.000.000 đ

Stargazer 1.5 AT Đặc biệt

625.000.000 đ

Stargazer 1.5 AT Cao cấp

675.000.000 đ

Stargazer 1.5 AT Cao cấp 6 ghế

685.000.000 đ

GRAND I10 HATCHBACK

Grand i10 1.2 MT (base)

360.000.000 đ

Grand i10 1.2 MT

405.000.000 đ

Grand i10 1.2 AT

435.000.000 đ

GRAND I10 SEDAN

Grand I10 sedan 1.2 MT (base)

380.000.000 đ

Grand i10 sedan 1.2 MT

420.000.000 đ

Grand i10 sedan 1.2 AT

445.000.000 đ

ACCENT

Hyundai Accent 1.4 MT Base

426.100.000 đ

Hyundai Accent 1.4 MT

472.100.000 đ

Hyundai Accent 1.4 AT

501.100.000 đ

Hyundai Accent 1.4 AT Đặc Biệt

542.100.000 đ

ELANTRA

Hyundai Elantra 1.6 MT

580.000.000 đ

Hyundai Elantra 1.6 AT 2019

655.000.000 đ

Hyundai Elantra 2.0 AT 2019

699.000.000 đ

Hyundai Elantra Sport 1.6 T-GDI

769.000.000 đ

TUCSON

TUCSON XĂNG THƯỜNG

825.000.000 đ

TUCSON XĂNG ĐẶC BIỆT

925.000.000 đ

TUCSON 1.6AT TURBO

1.020.000.000 đ

TUCSON DẦU

1.030.000.000 đ

CRETA

Creta 1.5 L Tiêu Chuẩn

620.000.000 đ

Creta 1.5 L Đặc Biệt

670.000.000 đ

Creta 1.5 L Cao Cấp

730.000.000 đ

SANTA FE

SANTAFE 2.4 XĂNG

1.030.000.000 đ

SANTAFE 2.2 DẦU

1.130.000.000 đ

SANTAFE 2.4 XĂNG ĐẶC BIỆT

1.190.000.000 đ

SANTAFE 2.4 XĂNG CAO CẤP

1.240.000.000 đ

SANTAFE 2.2 DẦU ĐẶC BIỆT

1.290.000.000 đ

SANTAFE 2.2 DẦU CAO CẤP

1.340.000.000 đ

SOLATI

HYUNDAI SOLATI 2.5MT

1.080.000.000 đ